Cebri Boru

Seta Çelik, HES ve Baraj daimî teçhizatları kapsamında olan cebri borular için imalat ve montaj hizmeti vermektedir. Cebri boru, baraj veya hidroelektrik santral tesislerinde regülatör, denge bacası, yükleme havuzu gibi açık su yüzeyinde kalan rezervuardan alınan suyun iletilmesini veya enerji üretmesini sağlayan yapılardır. Genel olarak ise cebri boru, baraj gölünün suyunu gerektiğinde nehir yatağı mansabına bırakmaya yarayan dip savak tesislerde kullanılmaktadır. 

Cebri boru kullanım amacına göre devasa boyutlara sahip olabilir, bununla birlikte cebri borunun önemli özelliğinden biri basınçlı olmasıdır. Boru içindeki basınç çok yüksek noktalara ulaştığından cebri borunun genellikle yatayda veya düşeyde oluşturduğu açının değiştiği noktalara boruyu desteklemek amaçlı mesnet kütleleri denilen destekleyiciler yerleştirilmektedir. Cebri boru genelde tek hat gelir ancak hidroelektrik santrallere girmeden önce türbin sayısı kadar kollara ayrılır. Borunun kollara ayrıldığı bu yapıya ise branşman denilmektedir.

Cebri borular statik ve dinamik zorlanmalar nedeniyle malzeme kalitesi yüksek olmalıdır. Borunun et kalınlıklarının fazla olması, iç yüzey pürüzlülüğü, iç ve dış yüzeyler in korozyona dayanıklı olması kaliteli olduğunun göstergesidir.

Endüstriyel sektörde yıllardır yer alan Seta Çelik, uzmanlaşmış saha teknisyenleri ile iş güvenliği kurallarına bağlı kalarak tünel içi ve açık cebri borularının imalatı ve montajını yapmakla birlikte cebri borunun branşman bölgeleri için de imalat ve montaj hizmetleri sunmaktadır.